Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

W Oświęcimiu
dobra woda prosto
z kranuKranówka dla zdrówka!

Woda z Kranu
Zawsze Dobra

Minerały w naszej wodzie

Reklamy zachwalają butelkowane wody mineralne jako źródło zdrowej wody bogatej w składniki mineralne tak potrzebne przecież organizmowi człowieka. Czym jednak różnią się one od zwykłej "kranówki"?

:: Czym się różni woda mineralna od kranowej?

Wody mineralne są wydobywane z wnętrza ziemi z pokładów izolowanych geologicznie od zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń i mają stabilny skład chemiczny. Całkowita ilość rozpuszczonych w nich substancji mineralnych wynosi co najmniej 1000 mg. Znajduje się tam co najmniej 250 mg dwutlenku węgla pochodzenia naturalnego lub zawartość jednego ze składników mineralnych mieści się w wartościach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych - Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256 (chodzi tu między innymi o magnez, wapń, wodorowęglany, siarczany, fluorki, jodki, żelazo). Według tego rozporządzenia wody dzielimy na:

  • naturalne wody mineralne: pochodzą z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, wydobywane są jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi; pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzują się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi,
  • naturalne wody źródlane: pochodzą z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, wydobywane są jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie różnią się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • wody stołowe: otrzymywane po dodaniu do wody źródlanej, naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, takich jak: sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany.

Każda butelka wody mineralnej wprowadzona do sprzedaży musi posiadać etykietę, na której powinny znaleźć się między innymi takie informacje jak: jej rodzaj czy zawartość charakterystycznych składników. Kryteria znakowania wód mineralnych przez producentów wyglądają następująco:

  • bardzo niskozmineralizowane, w których ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa niż 50 mg/l,
  • niskozmineralizowane, w których ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa niż 500 mg/l,
  • średniozmineralizowane, w których ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa niż 1500 mg/l
  • wysokozmineralizowane, w których ogólna zawartość soli mineralnych jest większa niż 1500 mg/l,

Wody mineralne, poza tym, mogą być w różnym stopniu nasycone dwutlenkiem węgla (gazowane) lub nienasycone (niegazowane). Przyjmuje się, że naturalne wody mineralne, których zawartość substancji mineralnych nie przekracza 500 mg/l można pić bez ograniczeń. Wody wysokozmineralizowane nie są dla wszystkich. Musimy pamiętać, że duża zawartość minerałów może sprzyjać rozwojowi niektórych chorób. Na przykład zbyt wysoki poziom sodu może być przyczyną nadciśnienia i choroby nerek.

:: Co zawiera woda w naszych kranach?

Obecnie bardzo wiele osób wybiera wodę butelkowaną zamiast kranowej nie zdając sobie sprawy, iż nie ma między nimi diametralnych różnic. Różnią się one ilością składników mineralnych, różnych soli, magnezu, wapnia, potasu czy sodu. Woda do picia dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Oświęcim zawiera średnio ok. 70 mg/l wapnia i ok. 10 mg/l magnezu. W porównaniu do ogólnodostępnych butelkowanych wód źródlanych czy mineralnych, niskozmineralizowanych wynik naszej "kranówki" jest wielce zadowalający. Ponadto trzeba pamiętać, iż woda w naszych kranach jest kilkaset razy tańsza.

Zestawienie wartości średnich w mg/l dla całości wody pitnej dostarczanej przez PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu w porównaniu do różnych butelkowanych wód mineralnych i źródlanych


 Mineralna - wysoko zmineralizowana Mineralna - średnio zmineralizowana
nasza woda
 Mineralna - nisko zmineralizowana
Woda źródlana
 Wodorowęglany 1375
 456 321
 241  259
 Wapń  222  100  71  59  43
 Magnez  83  27  10  17  9
 Sód
 80  9  13  7  10
 Potas  23  1,6 3,1
 1,6  2,8


KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77  
tel. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS