Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

W Oświęcimiu
dobra woda prosto
z kranuKranówka dla zdrówka!

Woda z Kranu
Zawsze Dobra

Skąd mamy wodę?

Oświęcimskie wodociągi korzystają z dwóch stacji uzdatniania wody położonych po dwóch stronach miasta. Sposób ujęcia jak i stosowane metody uzdatniania są odmienne dla każdej z nich.

:: Stacja Uzdatniania Wody "Zasole"

Stacja posiada ujęcie wody infiltracyjnej (spod dna) rzeki Soły za pomocą 13 studni kopano-wierconych, o głębokości od 10 do 13 m i miąższości warstwy wodonośnej 5-7 m, w której występują żwiry z otoczkami (utwory czwartorzędowe). Wydajność stacji wynosi: średnio 7,5 tys. m3/d i maksymalnie 8,6 tys. m3/d.

Proces uzdatniania wody ogranicza się do napowietrzania, odżeleziania, filtracji na filtrach pośpiesznych - otwartych oraz dezynfekcji. Od maja 1994 roku woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody "Zasole" dezynfekowana jest za pomocą dwutlenku chloru  ClO2.

:: Stacja Uzdatniania Wody "Zaborze"

Ujęcie wody składa się z 12 studni wierconych o głębokości od 10 do 27 m a sumaryczna ich wydajność wynosi: średnio 6 tys. m3/d, maksymalnie 7,5 tys. m3/d. Warstwę wodonośną o miąższości od 4 do 14 m stanowią żwiry piaszczyste (czwartorzęd). Ujmowana woda głębinowa charakteryzuje się typowymi zawartościami pierwiastków dla tego rodzaju wód.

Proces uzdatniania wody polega na napowietrzaniu - odżelazianiu, filtracji i dezynfekcji. Napowietrzanie i filtracja odbywa się na filtrach pośpiesznych otwartych. Woda ujmowana ze studni głębinowych jest na tyle stabilna bakteriologicznie, że do jej dezynfekcji używamy metody fizycznej, jaką jest promieniowanie ultrafioletowe wytworzone za pomocą lampy UV, które w 100% zapewnia bezpieczeństwo spożywania takiej wody.

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77  
tel. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS